Liên hệ với Chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch là khả năng tương tác với chúng tôi vào bất kỳ hoàn cảnh và khi nào họ muốn.

Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các phương tiện liên lạc khác nhau có sẵn 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Bạn có thể liên lạc với đội ngũ nhân viên hiểu biết rộng, đa ngôn ngữ của chúng tôi thông qua điện thoại, trò chuyện trực tuyến, phiếu hoặc email hỗ trợ.

Khi bạn cần hỗ trợ, chúng tôi luôn sẵn sàng.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn không tìm thấy câu trả lời trên danh sách Các Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi 

Headquarters

Zenfinex Ltd
One Mayfair Place
Mayfair
London
W1J 8AJ

UK Sales

+44 (0) 20 3983 8250

UK Support

+44 (0) 20 3983 8250

Operations

Compliance

Zenfinex