Giao dịch Chỉ số Chứng khoán

tick

Mua và Bán Các Chỉ số Chứng khoán Chính Toàn cầu

tick

Giao dịch với Đòn bẩy Đa dạng

tick

Không Hạn chế Giao dịch đối với Chiến lược

Giao dịch Chỉ số Chứng khoán

tick

Mua và Bán Các Chỉ số Chứng khoán Chính Toàn cầu

tick

Giao dịch với Đòn bẩy Đa dạng

tick

Không Hạn chế Giao dịch đối với Chiến lược

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

CHỈ SỐ

Australia 200 Index

BIỂU TƯỢNG

AUS200XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 500

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ (Thứ Hai mở từ 09:05 đến Thứ Bảy đóng vào lúc 07:00 Giờ Sydney trong suốt thời gian theo giờ mùa hè Mỹ), 24 giờ (Thứ Hai mở từ 09:50 đến Thứ Bảy đóng vào lúc 08:00 Giờ Sydney trong suốt thời gian không theo giờ mùa hè Mỹ)

EU STOCKS 50 INDEX

BIỂU TƯỢNG

EU50XX

CHÊNH LỆCH

2.6 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 500

GIỜ GIAO DỊCH

08:00 – 22:00 CET

France 40 INDEX

BIỂU TƯỢNG

FRA40XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ (Thứ Hai mở từ 00:00, Thứ Sáu đóng vào lúc 22:15 CET)

Germany 30 INDEX

BIỂU TƯỢNG

DE30XX

CHÊNH LỆCH

1.6 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1000

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ (Thứ Hai mở từ 00:00, Thứ Sáu đóng vào lúc 22:15 CET)

Japan 225 INDEX

BIỂU TƯỢNG

JP225XX

CHÊNH LỆCH

7 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 25,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ (Thứ Hai mở từ 17:00, Thứ Sáu đóng vào lúc 16:00 ET-1)

Hong Kong 50 INDEX

BIỂU TƯỢNG

HK50XX

CHÊNH LỆCH

8 points

KÝ QUỸ

10%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 2,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours (Monday open 00:00, Friday close 22:15 CET)

Spain 35 INDEX

BIỂU TƯỢNG

ES35XX

CHÊNH LỆCH

5.2 points

KÝ QUỸ

10%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 500

GIỜ GIAO DỊCH

08:45 – 16:50 CET

FTSE 100 INDEX

BIỂU TƯỢNG

UK100XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ. (Chủ nhật mở từ 23:00, thứ Sáu đóng vào lúc 21:15, giờ London)

S&P 500 INDEX

BIỂU TƯỢNG

US500XX

CHÊNH LỆCH

0.6 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 5,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ, giờ nghỉ từ 15:15-15:30 và 16:15 đến 17:00 ET-1. (Chủ Nhật mở từ 17:00 và Thứ Sáu đóng vào lúc 16:00 ET-1)

Nasdaq 100 INDEX

BIỂU TƯỢNG

US100XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 25,00

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ, giờ nghỉ từ 15:15-15:30 và 16:15 đến 17:00 ET-1. (Chủ Nhật mở từ 17:00 và Thứ Sáu đóng vào lúc 16:00 ET-1)

Dow Jones 30 INDEX

BIỂU TƯỢNG

US30XX

CHÊNH LỆCH

2.5 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 giờ, giờ nghỉ từ 15:15-15:30 và 16:15 đến 17:00 ET-1. (Chủ Nhật mở từ 17:00 và Thứ Sáu đóng vào lúc 16:00 ET-1)

Zenfinex